Monday, 28 November 2011

This is for my old phone and the ruffians who took it

When you find something that isn't yours, with information readily available for you to return it to its owner, you return it. Else you are a petty thief, deserving of neither anger nor sadness, but indifference.

Nonetheless, may you perish for an afternoon.

Sunday, 20 November 2011

Three poems in Esperanto I wish I had made but did not

I've been too focused on French lately, that I've forgot(en) I'm learning Esperanto, too. Fortunately, my friend/language partner is still up to it. He's just made three poems, much to my envy.

With his permission, since he is blog-less, I am reposting all three. Comment away, amikoj. (As you can see, I did not even have the patience to write this introduction in la lingvo.)mi supozis ke ĝi estis vi
starante trans la fervojo
sed ĝi estintus nebulo nur
estintus fumo nur
estintus mia penso nur
estintus io pli
trajnoj faras ankoraŭ
nebulo sternas ankoraŭ en la funga cielo
fumon spiratas ankoraŭ, pulmo al pulmo
pensojn pensatas ankoraŭ


la dioj
la dioj marŝintis ekster de aĵoj jam
ni estas iliaj piedoj kaj manoj, okuloj kaj nazoj
Mi, mi ĝuas estanta la lipa angulo de unu dioj
kaj la pubvilaro de alia

mia poŝtelefono
Mi preterlasis mian poŝtelefonon ree
sur la tablo?
sub la seĝoj?
ĉu vi povus alvokas min? rrrring rrrring!!!
ahh, tio bonfartigas min.

Wednesday, 9 November 2011

'Wag kang haharang-harang sa daan ko.

Lalaki ako. Mahal ko ang titi ko. Sapat na 'yun para maging lalaki. Hawak ko ang kasarian ko, hindi mo o ninuman. Iiyak ako kung gusto ko, at uurong ako sa inuman kung kailan ko gusto.

Desisyon ko ring hindi mag-asawa kung gugustuhin ko; hindi ito kabasawan sa pagkalalaki ko. Kung babae man o lalaki -- o pareho -- ang hilig ko ay wala na kayong pakialam dun. Sino'ng sira-ulo bang may sabi na ang lalaki ay para lamang sa babae?

Wala nga palang kasarian ang tela. Lalaki pa rin ako kahit ano'ng isuot kong damit. Hindi malalaglag ang bayag ko kapag nagpalda ako o headband; kaya pa rin kitang upakan (at kaya ka ring upakan ng lola ko -- ang kakayahang umupak ay walang kinalaman sa kasarian o edad ng isang tao).

Hindi kita mapipigilang tawaging akong bakla kung 'yun lang ang konseptong kaya ng makitid mong utak. Wala rin akong pakialam kung utos ng relihiyon mong bano na kamuhian mo ako. 'Di ko kasalanang tanga ka. Basta, ako, lalaki ako -- isang taong pinanganak na may titi, at nagmamahal sa kanyang titi. Kung 'di mo ako kayang igalang, bahala ka, buhay mo 'yan. 'Wag mo lang akong pagkaitan ng karapatan kong pantao para pagharian ang sarili kong kasarian at pagkakakilanlan. 'Wag kang haharang-harang sa daan ko.Siya nga pala, kahit sino pwedeng uminom ng Colt .45, mapababae o mapalalaki.