Wednesday, 29 July 2009

Popular Stupidity

Soap opera star: Hindi pwede mangyari 'to!

Me: Nangyari na...


Soap opera star: Hindi totoo 'yan!

Me: Totoo, andiyan na eh.


Soap opera star: Nagsisinungaling ka!

Me: Bahala ka sa buhay mo...

Soap opera star: Hindi, hindi...

Me: Oo, oo...

Soap opera star: Hindi pwede mangyari 'to! Hindi, hindi!

Me: Ay kuya, n
asabi mo na 'yan... paulit-ulit ka na.

Some radio announcer: May ganun?!

Me: Oo! May ganun! Marami!


Uso pa rin talaga sa telebisyon ang tanga, 'no? Kailan kaya mauuso ang matalino?


No comments:

Post a Comment